11. máj 2023

Cestovanie s dieťaťom do zahraničia

Pokiaľ plánujete stráviť letnú dovolenku so svojou ratolesťou v zahraničí, mali by ste sa vopred informovať, čo všetko na bezproblémovú dovolenku vo vybranej destinácií potrebujete. Rodičia si často nie sú istí či s dieťaťom cestovať môžu, aké k tomu potrebujú doklady, čo robiť v prípade, ak mu druhý rodič odmieta odovzdať pas dieťaťa, či nepotrebujú súhlas druhého rodiča alebo či môže nastať problém v prípade odlišných priezvisk dieťaťa a rodiča. Nakoľko sa s týmito praktickým otázkami v našej advokátskej praxi stretávame pravidelne, v nasledujúcom článku Vám prinášame riešenia najčastejších problémov.

Cestovný doklad

Od 26.6.2012 do platnosti vstúpilo nariadenie EÚ, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Na základe toho už nie je možné zapísať dieťa do cestovného dokladu rodiča. Každé dieťa musí mať bezpodmienečne vlastný pas.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu pre dieťa môže požiadať zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. K žiadosti o vydanie cestovného pasu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.

Ak ste rozvedení alebo ak ako partneri spolu nežijete, na vystavenie pasu nepotrebujete súhlas druhého rodiča, bez ohľadu na to, či dieťa bolo/nebolo zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Prekážku by predstavovalo jedine obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv a povinností súdom.

V prípade, že rodičia spolu nežijú častokrát sa stretávame s problémom, že rodič, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti odmieta druhému rodičovi vydať cestovný pas dieťaťa, čím môže dieťaťu prekaziť odchod na naplánovanú dovolenku. Pokiaľ dohoda rodičov nie je možná a rozhodnete sa situáciu riešiť za ingerencie súdu, výrokom rozhodnutia možno rodičovi uložiť povinnosť odovzdať pas dieťa druhému rodičovi spolu s cestovným dokladom. Rozhodnutie súdu je vykonateľné, teda splnenie povinnosti možno vynútiť aj proti vôli rodiča.

Nakoľko každý občan môže mať dva platné pasy, situáciu tiež možno riešiť diplomaticky a požiadať OR PZ o vydanie ďalšieho pasu pre dieťa. Každý rodič tak budete mať „vlastný“ pas dieťaťa, čím predídete zbytočným komplikáciám.

Rodič a dieťa

Bez ohľadu na to, či dieťa cestuje v sprievode, pre jeho ochranu a bezpečnosť sa mu spravidla pri hraničných kontrolách venuje zvýšená pozornosť. Ak s dieťaťom nemáte spoločné priezvisko, je dobré poistiť sa rodným listom dieťaťa. Tým v prípade potreby preukážete Váš príbuzenský vzťah.

Niektoré štáty ako napríklad Kanada, Albánsko, Kapverdy a iné tiež vyžadujú súhlas druhého rodiča s vycestovaním, hoci naša legislatíva pri krátkodobom pobyte takýto súhlas nevyžaduje – obidvaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti, pri bežných veciach môže konať každý rodič samostatne. Súhlas sa spravidla vyžaduje v anglickom jazyku. Niektoré štáty majú sprísnené podmienky ako napríklad, že súhlas či rodný list dieťaťa musí byť notársky overený alebo pas dieťaťa musí byť platný určitú dobu po návrate z krajiny. Pred odchodom preto odporúčame skontrolovať, aké podmienky Vaša dovolenková destinácia vyžaduje. Kompletný zoznam krajín s aktualizovanými podmienkami vstupu a pobytu v krajine nájdete na stránke MZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia.

Najnavštevovanejšie destinácie sme pre Vás zhrnuli aj tu: Najčastejšie navštevované krajiny

V neposlednom rade upozorňujeme, že pokiaľ plánujete dlhodobý pobyt v zahraničí alebo premiestenie dieťaťa mimo krajiny jeho obvyklého pobytu, súhlas druhého rodiča sa vyžaduje. Ideálne je zabezpečiť si ho v písomnej forme. Premiestnenie dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča, resp. bez rozhodnutia súdu, ktorý súhlas rodiča nahrádza, sa považuje za neoprávnené. Viac o neoprávnenom premiestení alebo zadržaní si môžete prečítať v sérií článkov Medzinárodné únosy detí I – VII. Časť.

Pokiaľ si nie ste istí, či s dieťaťom môžete vycestovať, či budete na bezproblémové cestovanie potrebovať súhlas rodiča alebo ako skoncipovať návrh na nahradenie súhlasu na súd, naša advokátska kancelária Vám rada poskytne komplexné práve poradenstvo v rodinnoprávnej veci.