Arbeitsrecht ikona

Arbeitsrecht

Základnými prameňmi pracovného práva sú Zákonník práce a Zákon o zamestnanosti. Riešia právnu úpravu vzťahov zamestnávateľa (môže ním byť právnická aj fyzická osoba) a zamestnanca (vždy fyzická osoba).

  • Riešenie vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
  • Vypracovávanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd o pracovnej činnosti
  • Vypracovávanie a pripomienkovanie kolektívnych zmlúv
  • Vypracovávanie a pripomienkovanie pracovných poriadkov
  • Skončenie pracovného pomeru
  • Riešenie sporov z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • Zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch v rámci súdnych konaní, či už na strane zamestnávateľov alebo zamestnancov
  • Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu
  • Právna pomoc v prípade diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Právne poradenstvo pri zákaze konkurencie
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.