Familienrecht ikona

Familienrecht

Advokátska kancelária GKG sa vďaka ukončeným aj prebiehajúcim konaniam zaradila medzi lídrov v oblasti rodinného práva. Právnický servis obsahuje všetky oblasti, s ktorými sa pri rodinnom práve bežne stretávajú občania Slovenskej republiky, ako napríklad:

 • Zastupovanie rodičov pri nezákonných cezhraničných adopciách a odoberaní detí štátnymi orgánmi cudzích štátov
 • Zastupovanie rodičov vo veciach medzinárodných únosov detí
 • Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • Právne poradenstvo pri striedavej výchove
 • Zastupovanie klientov v rozvodových konaniach
 • Zmena priezviska po rozvode
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom /zverenie maloletého do osobnej starostlivosti, výživné, styk s maloletým atď./
 • Spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd
 • Právne poradenstvo pri únosoch detí
 • Vymáhanie výživného pre maloleté ako aj plnoleté deti a samostatné vymáhanie výživného zo zahraničia
 • Zmena zverenia maloletého do osobnej starostlivosti druhého rodiča
 • Striedavá starostlivosť
 • Medzinárodné únosy jedným z rodičov
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.