Bc. Veronika Ábelová

Veronika je študentkou 2. ročníka magisterského stupňa štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.