Mgr. Richard Kňaze

Mgr. Richard Kňaze je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2023. Vo svojej praxi sa venuje najmä občianskemu právu so zameraním najmä na právo rodinné, ale aj medzinárodné právo súkromné. Členom tímu advokátskej kancelárie sa stal v septembri 2023, kde v súčasnosti pôsobí ako advokátsky koncipient.