Služby v pracovnom práve ikona

Služby v pracovnom práve

 • Riešenie vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
 • Vypracovávanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd o pracovnej činnosti
 • Vypracovávanie a pripomienkovanie kolektívnych zmlúv
 • Vypracovávanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Riešenie sporov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch v rámci súdnych konaní, či už na strane zamestnávateľov alebo zamestnancov
 • Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu
 • Právna pomoc v prípade diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Právne poradenstvo pri zákaze konkurencie
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Diskriminácia na pracovisku
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.