Jazykové znalosti:

slovenský, nemecký

Mgr. Eva Garová

Mgr. Eva Garová studovala na Právnické fakultě Univerzity Komenského, kterou úspěšně ukončila v roce 2000. Po ukončení studia pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Mariána Chovance, ve které získala bohaté zkušenosti v oblasti pozemkového práva, občanského a obchodního práva, přičemž se věnovala zejména sporné agendě a zastupování klientů v rámci soudních řízení. V roce 2007 úspěšně složila advokátní zkoušky a byla zapsána do seznamu advokátů Slovenské advokátní komory pod registračním číslem 4704. Od počátku výkonu advokacie spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Andreja Gary.

Ve své právnické praxi se specializuje zejména na občanské právo, pozemkové právo, rodinné právo, z toho zejména na ochranu osobnosti a nároky ze zodpovědnosti za škodu, ale i na obchodní právo, přičemž její doménou je směnkové právo. V předmětných oblastech má bohaté zkušenosti i v sporné agendě.