Jazykové znalosti:

slovenský, český, anglický, španielsky

Mgr. Jana Fraštacká

Mgr. Jana Fraštacká je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou úspěšně ukončila v roce 2017. Během studia na vysoké škole pracovala na pozici právní asistentky ve více advokátních kancelářích v Bratislavě. Ve své praxi se věnuje zejména občanskému právu s důrazem na právo rodinné. Zajímá se i o mezinárodní právo soukromé a rovněž o trestní právo. Členem týmu advokátní kanceláře se stala v září 2017, kde v současnosti působí jako právnička.