Mgr. Klaudia Kurejová

Mgr. Klaudia Kurejová je absolventkou Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě, kterou úspěšně ukončila v roce 2020. Během studia na vysoké škole pracovala na pozici právní asistenky na notářském, exekutorském úřadě a také ve více advokátních kancelářích v Bratislavě.Ve své praxi se věnuje zejména občanskému právu s důrazem na právo rodinné. Členkou našehotýmu advokátní kanceláře se stala v září 2023, kde v současnosti působí jako advokátní koncipientka.