Mgr. Lenka Nehézová

Mgr. Lenka Nehézová se narodila v Nitře. Je absolventkou Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. Po ukončení studia pracovala v soukromé pojišťovně jako podnikový právník. Svou koncipientskou praxi zahájila v advokátní kanceláři se sídlem v Bratislavě, kde se věnovala především vymáhání pohledávek soukromých osob, jakož i pohledávek vyplývajících z obchodních závazkových vztahů. Členkou týmu naší advokátní kanceláře se stala v roce 2020. V současné době se zabývá zejména mimosoudním řízením v rodinněprávních a statusových věcech a zastupováním klientů před soudem, a to jak v mimosoudním, tak i ve sporném řízení. Ve své praxi se zaměřuje především na ochranu dětí, manželské a rozvodové právo a mezinárodní únosy dětí. Podílela se rovněž na přípravě legislativních změn v oblasti rodinného práva. Své znalosti v oboru si pravidelně rozšiřuje také účastí na různých vzdělávacích seminářích.