Jazykové znalosti:

slovenský, anglický, nemecký

Mgr. Miroslav Staník

Mgr. Miroslav Staník získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou úspěšně absolvoval v roce 2011. Miroslav po absolvování vysokoškolského studia působil na pozici advokátního koncipienta v jedné z prestižních bratislavských advokátních kanceláří. V roce 2015 úspěšně absolvoval advokátní zkoušky, přičemž následně byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Po absolvování koncipientské praxe začal působit jako spolupracující advokát v advokátní kanceláři JUDr. Andreje Garu. Miroslav se v rámci své praxe věnuje různým oblastem práva a to například obchodnímu právu, občanskému právu, právu obchodních společností, smluvnímu právu, právnímu auditu obchodních společností, právu nemovitostí, rodinnému právo, správnímu právu, právu na ochranu osobnosti, problematice ochrany osobních údajů a sporové agendě. Miroslav pomáhá klientům při zastupování v řízeních před soudy při aktivních i pasivních sporech.