Správní právo ikona

Správní právo

Správne právo je právne odvetvie upravujúce spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy, ktoré vznikajú interakciou medzi správnymi orgánmi štátu a fyzickými alebo právnickými osobami ako aj medzi správnymi orgánmi navzájom.

  • Zastupovanie klientov v rámci stavebného konania
  • Zastupovanie klientov v rámci katastrálneho konania
  • Zastupovanie klientov v rámci správneho konania pred Slovenskou obchodnou inšpekciou
  • Vypracovávanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov
  • Zastupovanie klientov v rámci priestupkového konania
  • Zastupovanie klientov v rámci správneho súdnictva
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.