Mgr. Aneta Poljaková

Mgr. Aneta Poljaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 2022. Popri štúdiu na vysokej škole pôsobila v študentskej právnej poradni počas pandémie vírusu Covid-19. Po ukončení štúdia pracovala v bankovej sfére na pozícii korporátneho právnika. Svoju koncipentskú prax začala vykonávať v advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave, v ktorej sa venovala predovšetkým obchodnému, pracovnému a trestnému právu. Vo svojej praxi sa venuje najmä občianskemu právu s dôrazom na právo rodinné. Členkou nášho tímu advokátskej kancelárie sa stala v septembri 2023, kde v súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka.