Mgr. Klaudia Kurejová

Mgr. Klaudia Kurejová je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 2020. Počas štúdia na vysokej škole pracovala na pozícií právnej asistentky na notárskom, exekútorskom úrade a taktiež vo viacerých advokátskych kanceláriách v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje najmä občianskemu právu s dôrazom na rodinné právo. Členkou nášho tímu advokátskej kancelárie sa stala v septembri 2023, kde v súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka.