Mgr. Peter Igaz

Mgr. Peter Igaz je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave. Pred príchodom do našej Advokátskej kancelárie GKG pôsobil ako Vedúci oddelenia pohľadávok v najväčšej distribučnej spoločnosti liekov a zdravotníckych pomôcok na Slovensku. Predtým pracoval ako koncipient v advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave. Už počas štúdia pracoval ako právny praktikant v medzinárodnej advokátskej kancelárii so sídlom Bratislave, ktorá patrí medzi najznámejšie a najväčšie advokátske kancelárie na svete a pôsobí v 40 krajinách s viac ako 70 pobočkami na všetkých kontinentoch sveta Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Peter Igaz sa špecializuje najmä na sporovú agendu v oblasti obchodného, občianskeho a konkurzného práva a taktiež práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zastupuje klientov v konaní pred všeobecnými súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania.