19. jún 2024

Cestovanie s dieťaťom do zahraničia 2

Občiansky preukaz pre deti

Informácie o cestovaní s deťmi do zahraničia s občianskym preukazom, o jeho výhodách, platnosti, poplatkoch a kde ho vybaviť.

V článku Cestovanie s dieťaťom do zahraničia sme rozoberali základné otázky, ktoré by si mali rodičia zodpovedať pred cestou s maloletým dieťaťom do zahraničia. Zároveň sme informovali o cestovaní s cestovným dokladom - pasom maloletého dieťaťa. V dnešnom článku budeme v téme pokračovať, a to cestovaním do zahraničia s maloletým dieťaťom s občianskym preukazom dieťaťa.

Kam môžete cestovať s detským občianskym preukazom?

Slovenskí občania môžu s občianskym preukazom cestovať na územie členských štátov Európskej únie, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Na cestovanie v rámci Európskej únie možno využiť občiansky preukaz po celú dobu jeho platnosti.

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie majú slovenskí občania rovnaké práva voľného pohybu a pobytu v rámci členských krajín Európskej únie ako občania ostatných členských štátov. Môžu sa zdržiavať na území iného členského štátu po dobu troch mesiacov na základe platného občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu. Po 3 mesiacoch musíte splniť podmienky stanovené členským štátom (napr. finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a pod.). Fakultatívne, v prípade pobytu presahujúcom 15 dní, môže členský štát vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu. Konkrétne podmienky pre tú-ktorú krajinu odporúčame preveriť ešte pred vycestovaním.

V zásade rovnaké podmienky pre cestovanie do zahraničia s občianskym preukazom platia tak pre dospelých slovenských občanov, ako aj pre slovenské maloleté deti, pre ktoré môžu od 1.12.2019 ich zákonní zástupcovia požiadať o vydanie občianskeho preukazu s fotografiou. Občiansky preukaz s fotografiou dieťaťa môže teda slúžiť aj ako cestovný doklad.

Ako vybaviť občiansky preukaz pre dieťa?

Sadzby správnych poplatkov za vydanie dokladov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Od 1.4.2024 je poplatok za vystavenie občianskeho preukazu s fotografiou dieťaťa vo výške 7 eur (z pôvodnej sumy 4,50 eur), čo je približne polovičná suma oproti detskému pasu vydávanému do veku 6 rokov, ktorý aktuálne stojí 12 eur (z pôvodnej sumy 8 eur).

Dieťa musí byť pri vybavovaní občianskeho preukazu osobne prítomné z dôvodu potreby odfotografovať dieťa.

 Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 395/2019 Z.z. deťom do 6 rokov sa vydáva občiansky preukaz s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.

O detský občiansky preukaz môže požiadať (hociktorý) zákonný zástupca dieťaťa na ktoromkoľvek oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na ním preferované oddelenie dokladov, prípadne za 4 eurový poplatok aj kuriérom domov.

Okrem týchto občianskych preukazov vydáva deťom Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci aj občianske preukazy bez podoby tváre, ku ktorým si bližšie informácie môžete prečítať v článku Občiansky preukaz pre dieťa bez podoby tváre.