O nás

Advokátska kancelária GKG sa od založenia v roku 2002 zaradila medzi stabilné, renomované a etablované advokátske kancelárie pôsobiace na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku.

Vzdelaní, skúsení právnici s dlhoročnou praxou a zohratý podporný tím sú pripravení poskytnúť plnohodnotné právne služby fyzickým aj právnickým osobám. Právne služby sú zamerané na všetky oblasti každodenného života od ochrany osobných až po majetkové záujmy klientov ako aj ich práva.

Naša advokátska kancelária sa vďaka zrealizovaným prípadom, poskytnutým právnym službám pri zastupovaní klientov a získaným skúsenostiam vyprofilovala ako špecialista na rodinné právo, medzinárodné právo, občianske právo, ústavné právo.

Advokátska kancelária sa vďaka zrealizovaným prípadom, službám pri zastupovaní klientov a získaným skúsenostiam vyprofilovala ako špecialista na občianske, obchodné, rodinné, ústavné právo a právo k nehnuteľnostiam.

Individuálne právne poradenstvo počas zastupovania automaticky je klientom garantované 24/7.

Pri výkone advokácie postupuje AK GKG s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, primeraným spôsobom a pri dôslednom využívaní všetkých právnych prostriedkov v záujme klienta. AK GKG dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Pri poskytovaní právnych služieb postupujú reprezentanti AK GKG vždy v súlade s pokynmi klienta, s pravidlami profesijnej advokátskej etiky a v súlade so všetkými pravidlami a predpismi Slovenskej advokátskej komory.