Mgr. Andrea Kováczová

Mgr. Andrea Kováczová úspešne ukončila štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v roku 2013. Po skončení štúdia pracovala v danom odbore 5 rokov. Od roku 2017 pracuje v advokátskej kancelárii na pozícii office manager.