Náš tím

Advokáti

JUDr. Andrej Gara
Mgr. Miroslav Staník
Mgr. Eva Garová
Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová
JUDr. Petra Kolesárová Oravcová

Právnici

JUDr. Dagmar Straková

Advokátski koncipienti

Mgr. Peter Igaz
JUDr. Erika Hlinková
Mgr. Jana Fraštacká
Mgr. Lenka Nehézová
Mgr. Lenka Forroová

Office manager

Mgr. Andrea Kováczová

Právni asistenti

Bc. Tomáš Král
Bc. Veronika Ábelová

Spolupracujúca zahraničná advokátska kancelária

Česká republika

JUDr. Barbara Červenková
Litoměřická ul. č. 834/19d, 190 00 Praha


+420 603 886 879

+420 286 521 006

cervenkova@ak-cervenkova.cz

www.ak-cervenkova.cz