Jazykové znalosti:

slovenský, český, anglický, španielsky

Mgr. Jana Fraštacká

Mgr. Jana Fraštacká je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 2017. Počas štúdia na vysokej škole pracovala na pozícií právnej asistentky vo viacerých advokátskych kanceláriách v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje najmä občianskemu právu s dôrazom na právo rodinné. Zaujíma sa aj o medzinárodné právo súkromné ako aj o trestné právo. Členom tímu advokátskej kancelárie sa stala v septembri 2017, kde v súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka.