Mgr. Lenka Nehézová

Mgr. Lenka Nehézová sa narodila v Nitre. Je absolventkou právnickej fakulty, Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia pracovala v súkromnej poisťovacej spoločnosti na pozícii korporátneho právnika. Svoju koncipientsku prax začala vykonávať v advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave, v ktorej sa venovala predovšetkým vymáhaniu pohľadávok súkromných osôb ako aj pohľadávok vzniknutých z obchodných záväzkových vzťahov. Členkou tímu našej advokátskej kancelárie sa stala v roku 2020. Aktuálne sa venuje prevažne mimosporovým konaniam v rodinnoprávnych a statusových veciach ako aj zastupovaniu klientov pred súdom, v mimosporovom ako aj sporovom konaní. Svoju prax zameriava predovšetkým ochrane práv dieťaťa, manželskému a rozvodovému právu ako aj medzinárodným únosom detí. Participovala aj na tvorbe legislatívnych zmien v oblasti rodinného práva. Svoje znalosti z oboru si pravidelne rozširuje aj vďaka účasti na rôznych vzdelávacích seminároch.