Ústavné právo, Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor ikona

Ústavné právo, Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor

Ústavné právo zaraďujeme do verejného práva. Definuje sa ako súbor právnych noriem oprávňujúcich a zaväzujúcich štát alebo nositeľov verejnej moci a ich orgány. Jeho predmetom úpravy sú najdôležitejšie spoločenské vzťahy- štátoprávne vzťahy. Subjektom ústavného práva je štát a štátne orgány, ľud ako nositeľ všetkej štátnej moci v štáte, politické strany a hnutia, združenia, samosprávne orgány, obce a občania.

  • Vypracovávanie kvalifikovaných ústavných sťažností podľa zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii
  • Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
  • Zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach ústavných sťažností klientov
  • Právne poradenstvo pri podávaní ústavnej sťažnosti
  • Právne poradenstvo v oblasti ústavného práva – pomôžeme Vám zistiť, či vo Vašom prípade ide o porušenie ústavných práv a či vôbec pripadá do úvahy podanie ústavnej sťažnosti
  • Vypracovávanie sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu,
  • Zastupovanie klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu,
  • Vypracovávanie právnych analýz v oblasti ústavného práva.
  • Cochem (Cochemská prax)
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.