Cochem (Cochemská prax)

Cochemská prax dostala názov podľa nemeckého mesta Cochem-Zell, kde sa začala prvýkrát uplatňovať. Je to spôsob úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, avšak na Slovensku zatiaľ nie je veľmi známa. Ide o systém intenzívnej spolupráce všetkých profesií, ktoré sú zapojené do rozvodovej situácie (právni zástupcovia, mediátori, psychológovia, súd...). Ich cieľom je dosiahnutie najlepšieho riešenia pre dieťa, zachovanie oboch rodičov a minimalizovanie negatívneho dopadu rozvodu na dieťa. Obaja rodičia majú spoločnú povinnosť vyriešiť vzniknutú situáciu, pretože sú obaja zodpovední za rozpad rodiny a rovnako majú obaja doživotnú zodpovednosť za dieťa.

Hlavnou prioritou je zachovanie oboch rodičov v živote dieťaťa v čo najviac rovnocennom pomere. Cochemská prax kladie záujem dieťaťa nad spory jeho rodičov. Ponúka riešenie, ktoré je plne v súlade s právom dieťaťa na priaznivé rodinné prostredie. Podľa tohto modelu je súd posledným, kto by mal vo veci rozhodnúť. Naopak, mali by to byť práve rodičia, a ak toho nie sú schopní, Cochemská prax by im mal v tomto pomôcť.

Najväčším problémom, prečo rodičia vedú spory ohľadne detí, býva strata schopnosti vnímať skutočný záujem dieťaťa. Rodičia túto schopnosť v minulosti mali, ale pri silnom vzájomnom konflikte emócie dokážu tak opantať rodiča, že síce hovorí o záujme dieťaťa, ale v skutočnosti ho napĺňa svojimi vlastnými záujmami a potrebami. Príčiny môžu byť v strachu rodiča o vlastnú budúcnosť po rozvode, rôzne psychické zranenia z partnerského vzťahu, nespracované emócie, potreba pomsty druhému rodičovi a veľa iných dôvodov.

Úlohou odborníkov pri takýchto prípadoch je vrátiť rodičom potlačenú schopnosť vnímať skutočný záujem dieťaťa. Odborníkmi na to sú psychológovia, pároví terapeuti. Vedia rodičom pomôcť znovu sa dostať do stavu, v ktorom dokážu posúdiť, aké sú skutočné potreby detí pri rozchode rodičov.

Úlohou advokátov je v rámci Cochemskej praxe najmä sprevádzať klienta celým procesom a poskytnúť právneho poradenstva, ako aj snažiť sa zosúladiť záujem dieťaťa s dlhodobým záujmom klienta. Advokáti chránia klienta pred bojom s druhou stranou, pričom nevedú konfliktné stratégie voči protistrane. Okrem stručného prvého návrhu nepíšu vyjadrenia na súd a so súdom komunikujú v mene klienta.

Súd v rámci Cochemskej praxe do 14 dní uskutoční prvé stretnutie/pojednávanie s rodičmi a váhou svojej autority vysvetlí rodičom, že od nich očakáva predloženie spoločnej dohody. Rovnako súd rodičom stručne vysvetlí priebeh konania a poskytne im a advokátom leták s informáciami. Súd vo veci nariaďuje pojednávania, výchovné opatrenia, znalecké dokazovanie a schvaľuje rodičovskú dohodu.

Základné princípy Cochemskej praxe:

  • „Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo.“
  • Rozhodnutie patrí v prvom rade do rúk rodičov, rovnako ako zodpovednosť za život ich dieťaťa
  • Rodičia potrebujú rešpekt, dôveru, pomoc a splnomocnenie k opätovnému prevzatiu spoločnej rodičovskej zodpovednosti
  • Orientácia na perspektívu dieťaťa
  • Včasná intervencia, intenzívna práca
  • Všetky pomáhajúce profesie sú si rovnocenné
  • Postup pomáhajúcich profesií je zladený, sledujú rovnaký cieľ
Objednajte sa na úvodné stretnutie
Kontakt

Až po vzájomnej dohode o poskytnutí a rozsahu právnej služby a objednaní právnej služby pristupuje AK GKG ku zhromažďovaniu podkladov a príprave zastupovania.